Přejít k obsahu


Paradigma (logického) řízení = Paradigma (logičeskogo) upravlenija

Citace:
BOKR, J. Paradigma (logického) řízení = Paradigma (logičeskogo) upravlenija. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, 182 s. ISBN: 978-80-7043-636-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Paradigm of the (logic) control
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Josef Bokr
Abstrakt CZ: Souhrnně, je vytvořeno nové paradigma řízení a tedy i logického, které se na rozdíl od stávajícího paradigma pokládá řízenou aparaturu za poteciálně dynamickou, a nikoliv za dynamickou. nové chápání prohlašuje, že výsledkem identifikace není model technologického zařízení, ale model systému jeho automatického řízen í. Nová koncepce vylučuje nedeterminismus řídicího automatu, maskovaný dosud působením měřitelných poruch na řídicí automat. Navrhované paradigma hlásá, že řídicí automat je satický, a nikoliv dynamický a konstatuje, že stav řízené aparatury je dynamický, a nikoliv sgtatický. Vyšetřuje se rovněž optimální a keuristické adaptivní řízení a hovoří se také o programové variantě logického řízení.
Abstrakt EN: In summary, this work describes a newly created control paradigm, including logical control. In contrast to the existing paradigm the controlled device is considered to be not dynamic one, but a potentially dynamic one. The new understanding states that a model of device´s automated control, rather than a model of the technological device, is the result of identification. The new approach rules out the non-determinism of the control automaton, until now masked out by the effect of measurable pertubances on the control automaton. It also states that the control automton is static rather than dynamic, and that on the other hand the contolled devices´s state is dynamic. The work also examines optimal and the heuristic adaptive control, and describes the programming variant of logical control as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička