Přejít k obsahu


Dictionary-Oriented Database of Czech TTS-Generated Audio Files with the Most Common Czech Words

Citace:
MATOUŠEK, J., TIHELKA, D., ROMPORTL, J. Dictionary-Oriented Database of Czech TTS-Generated Audio Files with the Most Common Czech Words. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dictionary-Oriented Database of Czech TTS-Generated Audio Files with the Most Common Czech Words
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Jindřich Matoušek , Daniel Tihelka , Jan Romportl
Abstrakt CZ: Jednou z výhod elektronických (překladových) slovníků je možnost vedle textových informací, slovníkových hesel, též uchovávat i obrázky a audio soubory. Je zřejmé, že učení se cizímu jazyku je jednodušší, pokud je možné slyšet výslovnost učených slov. Popisovaná databáze audio souborů přibližně 30-ti tisíc nejčastějších českých slov byla vytvořena plně automaticky s využitím TTS software s modulem dynamického výběru jednotek speciálně upraveným, aby vyhovoval úloze syntézy izolovaných slov. Automatizace šetří čas i peníze nutné k sestavení podobné databáze řečníkem - člověkem.
Abstrakt EN: One of the advantages of online (translation) dictionaries is that the information provided consists of not only text information but also images and audio files are available. Of course, it is easier for people to learn a foreign language if they can hear the pronunciation of the words they are learning. The described database of audio files of ~30 thousand the most common Czech words was created fully automatically using a text-to-speech (TTS) software with a unit selection engine tailored to meet the specific requirements post by the task - synthesis of isolated words. The automation saves both time and money needed to collect such a database by a human speaker.
Klíčová slova

Zpět

Patička