Přejít k obsahu


Six Generic Types of Information Systems Evaluation

Citace:
BASHER, Z., BASL, J. Six Generic Types of Information Systems Evaluation. In MOPP 2008. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 7-22. ISBN: 978-80-7043-652-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Six Generic Types of Information Systems Evaluation
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zidan Dawo Basher , Josef Basl
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je přispět k rozhodnutí, jak provádět hodnocení založené na hodnotícím obsahu. Jsou zde identifikovány tři základní strategie, jak provádět hodnocení, společně se dvěma strategiemi, co hodnotit. Z těchto tří strategií „jak hodnotit“ a dvou strategií „co hodnotit“ odvozujeme matici skládající se ze šesti generických typů hodnocení. Každý ze šesti typů je kategorizován na ideální charakteristickou úroveň.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to contribute to the decision of how to perform evaluation depending on the evaluation context.Three general strategies of how to perform evaluation together with two general strategies of what to evaluate are identified. From the three “how-strategies” and the two “what-strategies” we derive a matrix consisting of six generic types of evaluation. Each one of the six types are categorised on a ideal typical level.
Klíčová slova

Zpět

Patička