Přejít k obsahu


Hungarian MALACH acoustic front-end

Citace:
PSUTKA, J., IRCING, P., PSUTKA, J. Hungarian MALACH acoustic front-end. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hungarian MALACH acoustic front-end
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Josef Psutka , Pavel Ircing , Josef Psutka
Abstrakt CZ: Modul parametrizace extrahuje ze vstupního řečového signálu informace potřebné pro další rozpoznávání. V modulu jsou implementovány dvě v současné době nejpoužívanější metody zpracování řeči a to metoda Perceptivní lineární prediktivní analýzy (PLP) a metoda Melovských kepstrálních koeficientů (MFCC). U obou metod lze změnou konfiguračního souboru volit vnitřní nastavení např. počet kritických pásem či počet vyčíslovaných koeficientů.
Abstrakt EN: The acoustic front-end module extracts the information necessary for the subsequent recognition from an input speech signal. Two state-of-the-art methods of feature extraction are implemeted - Perceptual Linear Prediction (PLP) and Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC). The exact setting (such as the number critical bands or the number of computed coefficients) of both algorithms can be controlled using a configuration file.
Klíčová slova

Zpět

Patička