Přejít k obsahu


Generátor zvukové podoby vět v tektogramatické reprezentaci

Citace:
ROMPORTL, J. Generátor zvukové podoby vět v tektogramatické reprezentaci. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Generator of sound form of tectogrammatically represented sentences
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Jan Romportl
Abstrakt CZ: Generátor zvukové podoby vět v tektogramatické reprezentaci je software, který umožňuje ozvučování vět přirozeného jazyka, jež vznikají v rámci úlohy NLG (generování přirozeného jazyka) převodem ze své tektogramatické reprezentace. Skládá se ze dvou základních částí: a) implementované rozhraní mezi tektogramatickým převodníkem a řečovým syntetizérem; b) speciálně modifikovaný řečový syntetizér. Uživatel může prostřednictvím tohoto software generovat zvukový výstup ze svého vlastního tektogramatického převodníku v rámci výzkumu vztahů mezi významovou a zvukovou rovinou přirozené řeči. Součástí tohoto software není v rámci licence inventář řečových jednotek (musí být dodán uživatelem).
Abstrakt EN: The generator of sound form of tectogrammatically represented sentences is a software which allows automatic creation of sound form of natural language sentences within the scope of the NLG (natural language generation) task. It consists of two basic parts: a) an implemented interface between a tectogrammatical transducer and a speech synthesiser; b) a specially modified speech synthesiser. Using this software a user can generate sound output from his own tectogrammatical transducer, as a part of research of relations between semantical and acoustical levels of natural speech. The software itself does not include within the scope of the license any speech segment database (it is to be supplied by the user himself).
Klíčová slova

Zpět

Patička