Přejít k obsahu


Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích

Citace:
TYCHTL, Z., IRCING, P., LEGÁT, M., GRŮBER, M., KRŇOUL, Z. Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích. 2007.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology framework for recording of the corpus of discusions about photos
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zbyněk Tychtl , Pavel Ircing , Milan Legát , Martin Grůber , Zdeněk Krňoul
Abstrakt CZ: Technologie poskytuje prostředky pro nahrávání rozhovorů o fotografiích. Tyto rozhovory jsou vedeny 'wizardem' (což je člověk), který ovládá přes řídicí programový nástroj 'virtuálního agenta'. Virtuální agent v podobě animované mluvící hlavy ukazuje subjektu (člověk účastnící se rozhovoru) na displeji fotografie a vhodně stimuluje rozhovor se subjektem, který je při tom nahráván. Bylo požadováno, aby byl u nahrávaného subjektu vyvolán pocit, že mluví s 'chápající a přátelskou umělou inteligencí' a ne s člověkem. To by mělo zajistit přirozené a otevřené vyjadřování nahrávaného subjektu. Technologie je používána na pracovišti tvůrce a v režimu poloprovozu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Abstrakt EN: The purpose of the technology is to offer the means for recording of discussions about the photos. The discussion is lead by the 'wizard' (human being) who operates the controlling tool of the 'virtual agent'. The virtual agent in a form of animated speaking head presents the photos to a subject (human being) on the screen and stimulates the discussion with the subject who is recorded. It was requested to evoke the feeling of the recorded subject as being communicating with the 'sciential friendly artificial intelligence'. It should guarantee a genuine and open speaking of the subject. The technology is already used by its creators and also as a pilot plant at the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague.
Klíčová slova

Zpět

Patička