Přejít k obsahu


Rozvoj metod a nástrojů řízení jakosti pro zvýšení kvality konstrukčního procesu

Citace:
BRABENCOVÁ, B. Rozvoj metod a nástrojů řízení jakosti pro zvýšení kvality konstrukčního procesu. In 48. Medzinárodná konferencia katedier častí strojov a mechanizmov 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-227-2708-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of methods and tools of quality management for better quality of design process
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Blanka Brabencová
Abstrakt CZ: V oblasti systematického přístupu konstruování sehrávají významnou úlohu nástroje a metody TGM, které zkracují dobu vytváření konstrukce, poskytují podklady, umožňují optimální navrhování technických systémů a dynamicky modifikují postupy pro vytváření zcela nových konstrukčních variant tak, aby byly efektivnější pro určitý proces.
Abstrakt EN: In the area of systematic acess in desing tools and methods TQM, which decrease the time of design play a significant role, make possible design of optimal technical systems and procedure of creating a fully new design variant.
Klíčová slova

Zpět

Patička