Přejít k obsahu


Can Everybody Work with Maps on the Internet?

Citace:
ČERBA, O. Can Everybody Work with Maps on the Internet?. In Sborník symposia GIS Ostrava 2008. Ostrava: Tanger, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-254-1340-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Can Everybody Work with Maps on the Internet?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Internet používá zhruba 14% obyvatelstva světa, přičemž toto číslo neustále narůstá. Vyhledávací nástroj Google nalezne po zadání klíčového slova „map“ více než 1 390 000 000 odkazů a okolo 44 900 000 obrázků. Narůstá také množství prostorových dat vizualizovaných kartografickými metodami. Otázkou ovšem zůstává, zda může každý uživatel internetu pracovat se všemi internetovými mapami. Pro všechny digitální aplikace, včetně digitálních map, je důležitá optimalizace pro většinu uživatelů. Žádný uživatel by neměl být jakýmkoli způsobem diskriminován, což se netýká pouze osob se zdravotními handicapy (např. s poruchami zraku). Z pohledu informačních technologií je velice důležitá technologická bezbariérovost. Tím je myšlena možnost plného využívání digitální aplikace bez ohledu na úroveň hardware a software (včetně operačních systémů). Třetí typ přístupnosti map v prostředí internetu spočívá v dodržování kartografických pravidel a standardů.
Abstrakt EN: The Internet is used by 14% population worldwide and this number is raising at present. The search engine Google discovers about 1 390 000 000 links and about 44 900 000 images after typing keyword "map". The number of spatial data visualized by cartographic methods increases. But there is the question – "Can everybody work with all maps on the Internet?" For all digital applications (including digital maps) it is important to be optimized for a majority of users. Any user should be discriminated or limited in no way. It does not concern just to chalenged people (e.g. people with visual disorder). In the term of information technologies there the "technological barrierless" is very important. It means the possibility of the full usage of digital application no matter what the level of hardware or software (including operation systems) is. The third type of accessibility of a map on the Internet is the adherence to cartographic rules and standards...
Klíčová slova

Zpět

Patička