Přejít k obsahu


Application of markup languages in cartography

Citace:
ČERBA, O. Application of markup languages in cartography. In Sborník symposia GIS Ostrava 2008. Ostrava: Tanger, 2008. s. 1-12. ISBN: 978-80-254-1340-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of markup languages in cartography
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Během Mezinárodního sympozia GIS... Ostrava 2006 byl přednesen příspěvek Cartographic e-documents & SGML/XML. Tento příspěvek shrnoval možnosti formátu XML (eXtensible Markup Language) a jeho potencionálních aplikací v digitální kartografii. Vztah kartografie a XML se během dvou let změnil. Proto tento příspěvek nabízí inovovaný přehled „kartografických“ XML a příbuzných formátů a jazyků, jejich výhod a nevýhod. Tento dokument je konkrétně zaměřený na ukládání, kódování (prostorová data, vektorové grafické formáty, formáty popisující komponenty mapy), popis (metadatové formáty), transformace (transformační a stylové jazyky) prostorových dat určených pro kartografickou vizualizaci...
Abstrakt EN: Through the International symposium GIS... Ostrava 2006 there was published the paper Cartographic e-documents & SGML/XML. This paper recapilutated the possibilities of XML (eXtensible Markup Language) format and its potential applications in digital cartography, concretly for web maps. The situation of XML and cartography interaction has changed through two years. Therefore this paper offers a another review of new and inovated “cartographic“ XML and XML related formats or languages and its benefits and advantages. This document is concretly focused on storing, coding (spatial data, vector graphics formats, map components describing formats), describing (metadata formats), transformating (transformation and style languages) of spatial data intended for cartographic visualization...
Klíčová slova

Zpět

Patička