Přejít k obsahu


Finanční a daňové právo

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P., MRKÝVKA, P., TOMAŽIČ, I., BÁRKOVÁ, D., ANDERLOVÁ, S., KINDL, M., NOCAR, J., SUCHÝ, J., ŠKOLOUT, V., TELECKÝ, D., KYNCL, L., NECKÁŘ, J., PAŘÍZKOVÁ, I., RADVAN, M., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o, 2009, 525 s. ISBN: 978-80-7380-155-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial and Tax Law
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk, s.r.o
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D. , JUDr. Petr Mrkývka Ph.D , JUDr. Ivan Tomažič , Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , JUDr. Silvie Anderlová , Doc. JUDr. Milan Kindl CSc. , Ing. Josef Nocar , Jan Suchý , Václav Školout , Daniel Telecký , Mgr., Bc. Libor Kyncl , Mgr. Jan Neckář , JUDr. Ivana Pařízková Ph.D. , Ing., JUDr. Michal Radvan Ph.D. , JUDr. Dana Šramková Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace seznamuje čtenáře se základními principy, které jsou nutné k dobré orientaci jak ve finančním a daňovém právu, tak ve finanční vědě. Obsahově je členěna na dvě části, které tvoří dva samostatné celky - finanční a daňové právo.Publikace obsahuje názorné grafy, tabulky, boxy a nechybí ani přehled nejdůležitějších pojmů, kontrolní otázky či rejstřík.
Abstrakt EN: Financial Law, Finance; Financial Science; Currency; Budget; Fonds´ Economy; Banking Law; Foreign Exchange Law; System of Insurance; Capital Market; European Currency Union; Tax Law; Tax, Charge; Custom-duty; Direct Taxes; Indirect Taxes; Administration of Taxes and Charges; Tax Direction; Accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička