Přejít k obsahu


Základy účetnictví

Citace:
BÁRKOVÁ, D., NOCAR, J. Základy účetnictví. In Finanční a daňové právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 482-501. ISBN: 978-80-7380-155-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introduction to Accounting
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Ing. Josef Nocar
Abstrakt CZ: Kapitola stručným způsobem uvádí do problematiky účetnictví, popisuje historii účetnictví, jeho funkci, uživatele, základní prvky a vztahy mezi nimi. Zabývá se i aktuálními aspekty oboru (oceňování, mezinárodní harmonizace výkaznictví).
Abstrakt EN: The chapter briefly describes basic aspects of accounting - its history, function, groups of users, basic elements and relations among them. It also deals with topical problems of the area (measurement, international harmonisation of financial reporting).
Klíčová slova

Zpět

Patička