Přejít k obsahu


Testing nonverbal creativity in technical education

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J. Testing nonverbal creativity in technical education. In Materiali za 4-a meždunarodna naučna praktična konferencija. Tom 5, Pedagogičeski nauki. Sofija: Bjal grad-BG, 2008. s. 15-24. ISBN: 978-966-8736-05-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Testing nonverbal creativity in technical education
Rok vydání: 2008
Místo konání: Sofija
Název zdroje: Bjal grad-BG
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Jan Novotný
Abstrakt CZ: Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností realizovaném v rámci projektu nonverbální tvořivost v technické výchově na základě grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se nezabýval pouze výzkumem nonverbální tvořivosti, ale zároveň odkryl i možnosti zlepšení tvořivých schopností v rámci technické výchovy.
Abstrakt EN: Article handles about research creative ability in terms of project Nonverbal creativity in technical education accomplish in terms of grant GAČR 406/07/0109. This project deal with not only research himself nonverbal creativity, but at the same time try to show as this creativity evolve in technically oriented subjects of school educational programmes.
Klíčová slova

Zpět

Patička