Přejít k obsahu


Způsob manipulace s materiálem a jeho tváření při teplotě mezi solidem a liquidem

Citace:
RONEŠOVÁ, A., MAŠEK, B., ŠTÁDLER, C., STAŇKOVÁ, H. Způsob manipulace s materiálem a jeho tváření při teplotě mezi solidem a liquidem. Praha, 2008.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A means of manipulating and forming material in semi-solid state
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Andrea Ronešová , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ctibor Štádler , Ing. Hana Staňková
Abstrakt CZ: Tváření materiálu při teplotě mezi solidem a liquidem (thixoforming) umožňuje dosahovat struktur materiálu, které jsou jiným způsobem tváření těžko dosažitelné. Podstata tohoto procesu spočívá v tváření materiálu při teplotě, při níž se část materiálu nachází v tekuté fázi a část v pevné fázi. Tento stav nastává jen v úzkém intervalu teplot a tyto intervaly jsou pro různé materiály různé. Aby bylo možno materiál takto tvářet, je potřeba ho ohřát na přesnou teplotu a navíc musí být rozložení teploty v objemu materiálu homogenní. V klasické technologii je prováděn ohřev v klasické peci, nebo indukčním ohřevem a materiál je následně ručně nebo pomocí manipulátoru přesunut do tvářecí formy. V novém řešení je polotovar ohříván vířivými proudy v indukčním poli, přičemž se nachází díky magnetickému poli ve stavu levitace. Po dosažení vhodné teploty je polotovar indukčním polem přesunut do tvářecího zařízení a deformován v semi-solid stavu v odpovídající dutině formy. Toto řešení umožňuje rychlý ohřev a bezkontaktní manipulaci s polotovarem.
Abstrakt EN: Forming materials at temperatures between solid and liquid (thixoforming) enables structures to be achieved that are otherwise difficult to obtain. The principle of this process lies in the forming of materials when part of the material is in a liquid phase and part is in a solid phase. This state occurs only in a narrow temperature range and the range is different for different materials. In order to form materials in this way, it must be heated to an exact temperature that must be evenly distributed throughout the material. In traditional technology, this is done in a traditional furnace, or by induction heating, and the material is then manually or using manipulators transferred to forms. In the new solution, the semi-product is heated by eddy currents in an induction field and then is levitated in a magnetic field. When the required temperature is reached, the semi-product is transferred from the induction field to forming equipment and deformed in its semi-solid state into the required hollow form. This solution enables rapid heating and contactless manipulation of the semi-product.
Klíčová slova

Zpět

Patička