Přejít k obsahu


RAMEC - Program pro řešení statistických charakteristik odezvy verikálního modelu sedícího pasažéra

Citace:
DUPAL, J., KŘEN, J., VIMMR, J. RAMEC - Program pro řešení statistických charakteristik odezvy verikálního modelu sedícího pasažéra. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The programme for evaluation of dynamic response statistical parameters of vertical model of sitting passenger
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Katedra mechaniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jan Dupal , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Na základě vstupů (statistické charakteristiky konstrukčních parametrů a buzení) je tento program schopen vypočítat střední hodnoty a kovarianční matici vektorů zobecněných souřadnic, rychlostí a zrychlení v závislosti na čase. Pomocí "six sigma criterion" potom vyhodnocuje horní a spodní meze odezvy v pravděpodobnostním smyslu.
Abstrakt EN: From inputs (statistical characteristics of the random structural parameters and excitation) this programme calculates the mean values and covariance matrix of the generalized coordinate, velocity and acceleration time dependent vector. By means of "six sigma criterion" it evaluates upper and lower limits of the response in the probability sense.
Klíčová slova

Zpět

Patička