Přejít k obsahu


Komanditní společnost

Citace:
DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. 1. vyd. Praha : Aspi, 2004, 309 s. ISBN: 80-7357-027-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Limited partnership
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Aspi
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá všeobecným pohledem na komanditní společnost v České republice - právní úprava, fungování.
Abstrakt EN: Treatise deals with general view on Limited partnership in Czech republic - legal regulation, function.
Klíčová slova

Zpět

Patička