Přejít k obsahu


Společnost s ručením omezeným

Citace:
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2., přeprac. a rozšířené. vyd. Praha : Aspi, 2005, 516 s. ISBN: 80-7357-089-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Limited liability company
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Aspi
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Ucelený výklad právní úpravy společnosti s ručením omezeným.
Abstrakt EN: Intergrated interpretation of legal regulations of limited liability company.
Klíčová slova

Zpět

Patička