Přejít k obsahu


Akciová společnost a Evropská společnost

Citace:
DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 1. vyd. Praha : Aspi, 2005, 971 s. ISBN: 80-7357-120-X
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Joint-stock company and European company
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Aspi
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá obecným pohledem na akciové společnosti v České republice a na Evropskou společnost.
Abstrakt EN: Treatise deals with general view on joint-stock companies in Czech republic and on European company.
Klíčová slova

Zpět

Patička