Přejít k obsahu


Společnost s ručením omezeným

Citace:
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přeprac.. vyd. Praha : Aspi, 2008, 428 s. ISBN: 978-80-7357-344-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Limited partnership
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Aspi
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá všeobecným pohledem na společnost s ručením omezeným v České republice - právní úprava, fungování.
Abstrakt EN: Treatise deals with general view on limited partnership in Czech republic - legal regulation, function.
Klíčová slova

Zpět

Patička