Přejít k obsahu


Poznámky k převodu jmění na společníka

Citace:
DVOŘÁK, T. Poznámky k převodu jmění na společníka. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 1, s. 27-29. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Notices to transfer estate on the companion
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje současnou právní úpravu převodu jmění na společníka dle obchodního zákoníku.
Abstrakt EN: The article describes the present legal regulation of the transfer estate on thne companion according to commercial code.
Klíčová slova

Zpět

Patička