Přejít k obsahu


A viscoelastic orthotropic Timoshenko beam subjected to a general transverse loading

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. A viscoelastic orthotropic Timoshenko beam subjected to a general transverse loading. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 2, s. 215-226. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A viscoelastic orthotropic Timoshenko beam subjected to a general transverse loading
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , František Valeš
Abstrakt CZ: Práce se zabývá studiem příčného nestacionárního kmitání tenkého nosníku na dvou podporách. Analytické řešení tohoto problému je odvozeno na základě přibližné Timošenkovy teorie pro obecný typ příčného zatížení. Materiál nosníku je uvažován lineární ortotropní viskoelastický a pro popis viskoelastických vlastností byl použit model standardního viskoelastického tělesa. V práci jsou prezentovány vztahy popisující rozložení průhybu a úhlu natočení nosníku a příslušných nenulových složek napětí a deformací. Dále je zde uvedeno řešení pro konkrétní typ pulsního buzeni. Získané analytické řešení je porovnáno s výsledky 2D numerické simulace (MKP).
Abstrakt EN: The investigation of lateral vibrations of a simply supported thin beam is the aim of this work. The analytical solution of the problem is derived based on the approximate Timoshenko beam theory for a general type of continuous transverse loading acting on the upper beam face. The material of the beam studied is assumed linear orthotropic viscoelastic. The generalized standard viscoelastic solid is chosen for representing of viscoelastic beam behaviour. Relations describing beam deflection, slope of the beam and corresponding stress and strain components are presented for general type of loading. Moreover, the derivation of final functions of beam deflection and slope of the beam for a specific impulse loading is presented and analytical results are compared with results obtained using numerical simulation in 2D (FEM).
Klíčová slova

Zpět

Patička