Přejít k obsahu


Numerické a experimentální řešení napjatosti modelu kontejneru při pádové zkoušce

Citace:
VALEŠ, F., TIKAL, B., VESELÝ, E., NONNER, P., ČERV, J., MICHÁLEK, J., LAŠ, V., ADÁMEK, V. Numerické a experimentální řešení napjatosti modelu kontejneru při pádové zkoušce. In Experimentální analýza napětí 2000. Brno: Technická univerzita v Brně, 2000. s. 349-356. ISBN: 80-214-1569-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical and experimental solving of the state of stress of container model at fall exam
Rok vydání: 2000
Místo konání: Brno
Název zdroje: Technická univerzita v Brně
Autoři: František Valeš , Ing. Bohuslav Tikal CSc. , Eduard Veselý , Pavel Nonner , Jan Červ , Jiří Michálek , Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce prezentuje výsledky numerické a experimentální analýzy napětí modelu kontajneru. Napjatost byla vyvolána pádem kontajneru a nástřelem projektilu vysokou rychlostí na dopadové čelo kontajneru. K numerické analýze bylo využito metody konečných prvků. Při experimentu byly použity polovodičové tenzometry ve spojení s aparaturou umožňující měřit frekvence až do 2MHz. Shoda mezi získanými numerickými a experimentálními výsledky potvrdila vhodnost a správnost obou přístupů. Dále byla numericky řešena úloha s kavitou v čele kontajneru a bylo provedeno experimentální měření pádu kontajneru naplněného vodou.
Abstrakt EN: This report presents the results of the experimental and numerical analysis of the stress state of a container. The stress state was caused by a perpendicular fall and a projectile hitting in high speed its front, with which the container falls onto the ground. The numerical analysis was performed using the FEM. The experiment was based on the use of semiconductor tensometers in connection with a measuring device with the frequency limit up to 2MHz. Very good correspondence between the experimental and numerical results proved that the adopted approach was right and that both the methods can substitute one another. One case, when cavity was present in the front of the container, was solved only numerically and on the other hand, a case, when the container was filled with water, was carried out only as an experiment.
Klíčová slova

Zpět

Patička