Přejít k obsahu


Interaction of stress waves with plastic zone

Citace:
ADÁMEK, V., LAŠ, V., VALEŠ, F. Interaction of stress waves with plastic zone. In CO-MA-TECH 2001. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 205-210. ISBN: 80-227-1591-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interaction of stress waves with plastic zone
Rok vydání: 2001
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , František Valeš
Abstrakt CZ: Práce se zabývá numerickými simulacemi nestacionárních lineárních a nelineárních problémů kontinua pomocí MKP. Nazákladě získaných numerických výsledků je popsána interakce napěťových vln s plastickou oblastí v tenkých tyčích (1D a 3D).
Abstrakt EN: This work is concerned the class of numerical solution nonstacionary linear and nonlinear problems of continuum using FEM. Based on the presented results is described 1D and 3D problems the interaction stress waves with plastic zone in thin bars.
Klíčová slova

Zpět

Patička