Přejít k obsahu


Modelové řešení rázu železničního kola na kolejnici

Citace:
VALEŠ, F., ČERV, J., TIKAL, B., ADÁMEK, V. Modelové řešení rázu železničního kola na kolejnici. In TechMat '07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 159-162. ISBN: 978-80-7395-013-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of a railway wheel impact on the rail
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: František Valeš , Jan Červ , Ing. Bohuslav Tikal CSc. , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá vlnovými jevy v železničním kole vyvolanými pádem kola na kolejnici. S ohledem na složitost řešené úlohy byly numerické simulace provedeny na geometricky zjednodušeném modelu kolo - kolejnice. V práci je studován vliv uvažování materiálových nelinearit při rázu a dále také vliv plastické oblasti vzniklé po obvodu kola při běžném provozu na vlnové jevy odehrávající se ve studovaném tělese.
Abstrakt EN: This contribution concerns the simulation of wave phenomena originating by impacts of a railway wheel on a rail. With respect to the character of these phenomena running in time of microseconds order, it is not possible to model contacting bodies in true dimensions. Hence the model research has to be used and dimensions of bodies are chosen in such way so that the numerical solution (i.e. using FEM) is feasible. The influence of material models (elastic and plastic) are studied in this work. Furthermore, the influence of plastic layer generated during wheel service on wave phenomena in the wheel is investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička