Přejít k obsahu


Statická a dynamická analýza kontaktu kola s kolejnicí

Citace:
TIKAL, B., VALEŠ, F., ADÁMEK, V. Statická a dynamická analýza kontaktu kola s kolejnicí. In TechMat '07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 151-157. ISBN: 978-80-7395-013-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Static and dynamic analysis of railway wheel vs. rail contact
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Ing. Bohuslav Tikal CSc. , František Valeš , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je provedena statická a dynamická napěťová analýza kontakní úlohy kolo-kolejnice. Nejprve je provedena statická analýza kontaktu dvou kol s uvažováním koeficientu tření 0,1-0,2 (v systému MSC.MARC). Dále je provedena dynamická analýza kontaktní úlohy kolo-kolejnice v systému LS Dyna. Při řešení je uvažována dopadová rychlost kola 20m/s a rychlost kolejnice (desky) 100m/s.
Abstrakt EN: This work concerns static and dynamic stress analysis of wheel-rail contact problem. Firstly, the static analysis of the contact problem of two wheels under the consideration of friction coefficient 0,1-0,2 is performed in MSC.Marc. Next, the dynamic analysis of the contact problem wheel-rail is performed in the system LS-Dyna. Wheel impact velocity was assumed equal to 20m/s, while the rail (modelled as plate) was 100m/s.
Klíčová slova

Zpět

Patička