Přejít k obsahu


Evropa regionů

Citace:
CABADA, L. Evropa regionů. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, 223 s. ISBN: 978-80-7380-163-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Europe of Regions
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha z politologické perspektivy analyzuje soudobý evropský regionalismus. V úvodní části jsou představeny nejvýznamější teoretické rámce využívané ke studiu regionalismu a výběr případovcýh studií. Případové studie zahrnují vybrané vnitrostátní i transhraniční politické regiony a optikou nového regionalismu představují základní charakteristiky a determinanty jejich regionotvornosti. V záběru je provedena syntéza poznatků ověřených na případových studiích.
Abstrakt EN: The book from the perspectiev of political science analyses the contemporary European regionalism. In introduction the most iportant theories of regionalism are presented and also the basis for selection of case studies. These case studies include inerstate and trans-border regions and in the perspective of new regionalism analyse basic characteristics and determinants of these region´s regioness. In the conclusion the synthesis of results is presented coming from the case studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička