Přejít k obsahu


Dynamická analýza převodových ústrojí (část II)

Citace:
BYRTUS, M. Dynamická analýza převodových ústrojí (část II). In Parazitní jevy, bifurkace a chaos v převodových soustavách s ozubením. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 1-53. ISBN: 978-80-214-3758-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic analysis of gear drives (part II)
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato část kniky se zabývá modelováním kmitání a analýzou dynamických vlastností převodových soustav se silnými nelinearitami ve vazbách. Je uvedena stručně metodika modelování těchto soustav, která je aplikována na testovací a reálné převodové ústrojí.
Abstrakt EN: This part of the book deals with vibration modelling and analysis of dynamic behaviour of gear drive systems with nonlinear couplings. The modelling methodology of these systems is briefly presented and applied to test and real gear drive systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička