Přejít k obsahu


Implementation of skeletal muscle model with advanced activation control

Citace:
KOCKOVÁ, H., CIMRMAN, R. Implementation of skeletal muscle model with advanced activation control. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Implementation of skeletal muscle model with advanced activation control
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Hana Kocková , Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje hlavní principy pokročilého modelu kosterního svalu. Představovaný matematický model je vhodný pro prostorovou reprezentaci kosterního svalu. Je implementován do kódu MAFEST (Matlab Finite Element Simulator), který je již delší dobu vyvíjen na našem pracovišti. Tento kompozitní model se skládá s aktivních vláken zastupujících kontraktilní svalové jednotky, pasivních vláken představujících elastinovou a kolagenní síť a matrice. Příspěvek se podrobněji věnuje modelu aktivního vlákna, který je založen na tzv. kinetické teorii kontrakce vycházející z popisu tvorby příčných můstků vyvolané vápníkovou aktivací. Vytvořený model je schopen simulovat rozdílné druhy svalové kontrakce. Výhodou modelu je možnost respektovat architekturu svalových vláken.
Abstrakt EN: The paper summarizes main priciples of an advanced skeletal muscle model. The proposed mathematical model is suitable for a 3D muscle representation. It is implemented into the MAFEST (Matlab Finite Element Simulator) software that is being developed at our laboratory. The microstructure of muscle is characterized by three basic components: active fibers representing bundles of muscle cells, passive fibers corresponding to collagen and elastin fibers and finally a matrix. The proposed active fiber model arises from a sliding cross-bridge theory of contraction. The presented model is able to simulate various situations during muscular contraction. It is also possible to apply the model to an arbitrary geometry and respect the fiber architecture.
Klíčová slova

Zpět

Patička