Přejít k obsahu


Using Morphological Information for Robust Language Modeling in Czech ASR System

Citace:
IRCING, P., PSUTKA, J., PSUTKA, J. Using Morphological Information for Robust Language Modeling in Czech ASR System. IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing, 2009, roč. 17, č. 4, s. 840-847. ISSN: 1558-7916
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using Morphological Information for Robust Language Modeling in Czech ASR System
Rok vydání: 2009
Místo konání: 445 HOES LANE, PISCATAWAY, NJ 08855
Název zdroje: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
Autoři: Ing. Pavel Ircing , Ing. Mgr. Josef Psutka Ph.D. , Prof. Ing. Josef Psutka CSc.
Abstrakt CZ: Článek ukazuje, že použití bohatých morfologických značek v rámci třídového n-gramového jazykového modelu a kombinace tohoto modelu se standardním slovním n-gramovým modelem může zlepšit přesnost rozpoznávání oproti slovnímu modelu v úloze automatického přepisu spontánních českých rozhovorů.
Abstrakt EN: This paper shows that using rich morphological tags within the concept of class-based n-gram language model with many-to-many word-to-class mapping and combination of this model with the standard word-based n-gram can improve the recognition accuracy over the word-based baseline on the task of automatic transcription of unconstrained spontaneous Czech interviews.
Klíčová slova

Zpět

Patička