Přejít k obsahu


Macroscopic skeletal muscle model

Citace:
KOCKOVÁ, H., CIMRMAN, R. Macroscopic skeletal muscle model. In Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-7043-668-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Macroscopic skeletal muscle model
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Hana Kocková , Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Článek představuje nový model kosterního svalu vhodný pro prostorové modelování svalů. Model je tvořený kompozitním materiálem, který se skládá z aktivních vláken, pasivních vláken a matrice. Nově vytvořený model aktivního vlákna je implementován do kódu MAFEST a validován podle testů uvedených v literatuře. Chování celého modelu je ukázáno ne několika příkladech.
Abstrakt EN: The article introduces a new muscle model suitable for a description of a spatial skeletal muscle. The proposed model created by a composite material consisting of active fibers, passive fibers and a matrix is implemented into the finite element code (MAFEST). The model is validated according to tests presented in literature. Finally several numerical examples are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička