Přejít k obsahu


Výroba dutých hřídelů z oceli TRIP

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J. Výroba dutých hřídelů z oceli TRIP. 2008.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manufacturing hollow shafts from TRIP steel
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Staňková , Ing. Jiří Malina
Abstrakt CZ: V současné době jsou hledány nové typy materiálů, které umožňují snižovat náklady na výrobu, vyrobený kus, spotřebu energie atd. Jedním typem těchto materiálů jsou úsporně legované oceli TRIP, které mají vynikající kombinaci pevnosti a tažnosti. Z těchto materiálů se dosud vyrábějí pouze plechy pro karoserie aut. Výhody těchto ocelí nebyly dosud využity pro výrobu jiných typů součástí. Z tohoto důvodu by navržen a odzkoušen zcela nový nekonveční technologický řetězec, který umožňuje flexibilně vyrobit duté polotovary o vysoké tažnosti a pevnosti téměř 1000 MPa. Na nízkolegovaných ocelích C-Mn-Si a C-Mn-Si-Nb bylo provedeno rotační zpětné protlačování za polotepla, přičemž byla použita nekonvenční teplota tváření 700°C. Tím vznikl z plné tyče beztřískovou technologií dutý polotovar, který byl podroben interkritickému žíhání. Při návazném redukčním válcování byly vyvinutou inovativní technologií vyrobeny násobně osazené polotovary dutých hřídelí.
Abstrakt EN: New materials are currently being sought that lower the cost of production, piece production, energy consumption, etc. An example of this material is low-alloyed steel, TRIP, which has an excellent combination of strength and ductility. Until now, this material has only been used for automobile bodywork. The advantages of this material have not been used in other components. Therefore, a new unconventional technology chain was developed and tested that enables flexible production of hollow semi-products with high ductility and strength of almost 1000 Mpa. Reverse rotation extrusion at medium heat was carried out on low-alloyed steels C-Mn-Si and C-Mn-Si-Nb at the unconventional forming temperature of 700°C. A hollow semi-product was thus created from a solid rod using no-waste technology. This was then subjected to intercritical heating. During the subsequent reduction rolling an innovative technology was developed to manufacture multiple-stepped semi-formed hollow shafts.
Klíčová slova

Zpět

Patička