Přejít k obsahu


Výroba dutých hřídelí s dlouhým osazením technologií příčného redukčního válcování

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J. Výroba dutých hřídelí s dlouhým osazením technologií příčného redukčního válcování. 2008.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manufacture of hollow shaft with long step using transverse reduction rolling
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Staňková , Ing. Jiří Malina
Abstrakt CZ: Velmi významných úspor v konstrukci strojů a zařízení lze dosáhnout aplikací dutých hřídelí, které nejen že snižují hmotnost, ale zároveň redukují i spotřebu energie na roztáčení a zpomalování tím, že mají výrazně nižší rotační moment setrvačnosti. Výroba konvenčním způsobem technologií obrábění je finančně náročná a díky množství třísek vznikajících ve vývrtech je i značně ekonomicky náročná. Proto jsou vyvíjeny technologie, která umožní vyrobit takovéto hřídele tvářecími technologiemi. Jedna z takových technologií může být i redukční válcování za studena. Dosavadní nevýhodou byla značná křivost válcovaného produktu a ani při použití pevného trnu se nedařilo získat produkty s dostatečnou osovou přímostí. Proto byla vyvinuta technologie využívající volný centrovací trn, který v deformační zóně určuje, jak se má materiál automaticky srovnávat do podélné osy. Toto řešení umožnilo vyválcovat dvakrát osazené duté hřídele z běžného trubkového polotovaru, ve kterém byla dosažena vhodná jemnozrnná struktura určená pro následnou cementaci, která je standardním zpracováním hřídelí.
Abstrakt EN: Considerable savings can be made in construction machines and equipment by using hollow shafts that not only lower weight but also reduce the energy consumption for acceleration and braking because of their significantly lower rotational moment of inertia. Manufacture using conventional machining technology is costly and because of the large amount of millings, it is also wasteful. Processes were developed to manufacture these shafts using forming technologies. One of these is cold reduction rolling. An existing disadvantage was the crookedness of the rolled product that, even after using a fixed arbor, could not be satisfactorily straightened. Technology was developed using a free centring arbor that determines how the material should be automatically straightened along the axis. This solution enabled double stepped hollow shafts with normal tubular section, which had a suitable fine-grained structure for subsequent cementation, which is the standard procedure for working shafts.
Klíčová slova

Zpět

Patička