Přejít k obsahu


Technologie recyklace třísek z AlCuZn

Citace:
MAŠEK, B., JENÍČEK, Š., FLAŠKA, M. Technologie recyklace třísek z AlCuZn. 2008.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for recycling AlCuZn millings
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Štěpán Jeníček , Miloš Flaška
Abstrakt CZ: Slitina AlCuZn je využitelná pro kluzné elementy umožňující ochránit konstrukci strojů v případě selhání mazacího obvodu. Tyto elementy jsou zpravidla vyráběny mechanickým obráběním z odlitků, přičemž odpadem jsou třísky kontaminované chladící a řeznou kapalinou. Díky vysoce nevhodnému poměru povrch objem dochází při metalurgickém zpracování volně sypaných třísek k jejich naprosté degradaci. Proto byl vyvinut proces, který umožňuje zvýšit výtěžek vratného materiálu až o 70%. Tento proces využívá postup skládající se z nízkoenergetického zbavení třísek zbytků řezné kapaliny ve vodním roztoku detergentu s následujícím zhutněním ve formě působením tlaku. Tím vzniknou brikety, které mohou být použity v metalurgickém recyklačním procesu. Z odlitých ingotků získaných touto cestou byly vyrobeny kluzné elementy.
Abstrakt EN: AlCuZn alloy is used for sliding elements to protect the construction of the machine if lubricant supply fails. These elements are usually produced by machining a cast and the waste from this is contaminated by lubricating and cutting fluid. Because of the very unfavourable ratio of surface volume, working results in a loose bulk of millings leading to their degradation. A process was therefore developed which enables the yield of returned material to be increased to up to 70%. The process comprises low energy removal of cutting fluid from the millings in a water solution of detergent and subsequent forging under pressure. This results in briquettes that can be used in the recycling process. Sliding elements have been cast from these ingots.
Klíčová slova

Zpět

Patička