Přejít k obsahu


Technologický postup válcování těžkotvařitelné slitiny 79NiFeMo5

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., MALINA, J., VOMELA, J. Technologický postup válcování těžkotvařitelné slitiny 79NiFeMo5. 2008.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technological approach to rolling hard-to-form alloy 79NiFeMo5
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Staňková , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Jiří Malina , Doc. Ing. Jan Vomela CSc.
Abstrakt CZ: Niklová slitina 79NiMo5 obsahuje 5% Mo. Chemické složení této slitiny společně s licí strukturou a rekrystalizačními vlastnostmi způsobuje to, že tato slitina je obtížně tvařitelná. Při tváření za tepla polotovaru z litého stavu dochází často k výskytu trhlin, a tím ke značným ekonomickým ztrátám. Při válcování pasů docházelo velmi často k výskytu trhlin. Pro odhalení tohoto fenoménu byl sestaven materiálově-technologický model, který odhalil základní problémy vedoucí ke vzniku uvedených problémů. Na základě těchto výsledků byla navržena nová technologie, která vede k podpoření rekrystalizačních procesů, čímž dochází ke zlepšení celkové tvařitelnosti slitiny a to zejména v kritické fázi válcování na začátku technologického postupu. Tato technologie byla úspěšně odzkoušena a v podobě technologického procesu zavedena do praxe
Abstrakt EN: Nickel alloy 79NiMo5 contains 5% Mo. The chemical composition of this alloy combined with its casting structure and recrystallization properties make it hard to form. During hot forming from a cast state fractures frequently occur, which leads to significant economic losses. A material-technology model was created to investigate this phenomenon, which revealed the basic problems leading to fracturing. New technology was designed on this basis of the results, which led to assistance of the recrystallization process and an improvement of the formability of the alloy, especially in the critical rolling phase at the start of the technological process. This technology was successfully tested and used in practical applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička