Přejít k obsahu


Encounters with (super-)natural: the role of visual imagination within symbolic significance of rock features

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. Encounters with (super-)natural: the role of visual imagination within symbolic significance of rock features. Bristol, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Encounters with (super-)natural: the role of visual imagination within symbolic significance of rock features
Rok vydání: 2009
Autoři: Luboš Chroustovský
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřil na interakci externí/fyzické krajiny a vnitřního světa lidských bytostí z hlediska pozornosti a imaginace. Byly diskutovány způsoby, jakými mohly být atraktivní sklaní útvary v rámci pravěkých areálů aktivit vnímány na úrovni individuální i sociální.
Abstrakt EN: Paper focused on the interaction between external/physical landscape and the inner worlds of human beings in terms of attention and imagination. The ways were explored, in which attractive rock features within prehistoric activity areas could be percieved by individuals as well as on the social level.
Klíčová slova

Zpět

Patička