Přejít k obsahu


Obecné a zvláštní v pojetí ústavního soudu (nad sdělením ÚS č. 13/2006 Sb.)

Citace:
HRDINA, A., KAVKA, J. Obecné a zvláštní v pojetí ústavního soudu (nad sdělením ÚS č. 13/2006 Sb.). Právník, 2006, roč. 145, č. 6, s. 723-729. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: General and special in conception of Constitutional Court (above decision No. 13/2006)
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina CSc. , JUDr. Jan Kavka
Abstrakt CZ: Článek se zabývá restitucemi církevního majetku.
Abstrakt EN: Article deals with restitution of church property.
Klíčová slova

Zpět

Patička