Přejít k obsahu


Tři poznámky ke třem článkům

Citace:
DVOŘÁK, T. Tři poznámky ke třem článkům. Ad notam, 2005, roč. 11, č. 5, s. 172-173. ISSN: 1211-0558
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Three notices to the three articles
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá třemi dříve publikovanými názory na družstevní právo.
Abstrakt EN: The article deals with three earlier publicized opinions on cooperative law.
Klíčová slova

Zpět

Patička