Přejít k obsahu


Squeeze-out aneb má drobný akcionář důvod k pláči?

Citace:
DVOŘÁK, T. Squeeze-out aneb má drobný akcionář důvod k pláči?. Právní fórum, 2005, roč. 2, č. 7, s. 253-259. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Squeeze-out or else had minority shareholder reason to cry?
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: ASPI
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje současnou právní úpravu squeeze-outu v kontextu jejích novel a předkládá názor na výklad sporných ustanovení.
Abstrakt EN: This article describes the present legal regulation of the right squeeze-out in the context of its novels and submits a opinion on interpretation of a disputative appointment.
Klíčová slova

Zpět

Patička