Přejít k obsahu


Řešení právních vztahů k družstevním nástavbovým bytům na budovách ve vlastnictví třetích osob

Citace:
DVOŘÁK, T. Řešení právních vztahů k družstevním nástavbovým bytům na budovách ve vlastnictví třetích osob. Ad notam, 2007, roč. 13, č. 4, s. 97-103. ISSN: 1211-0558
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Addressing legal relationship extension cooperative apartments in buildings owned by third parties
Rok vydání: 2007
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá problematikou družstevních nástavbových bytů na budovách ve vlastnictví jiných osob, než bytových družstev, podle § 29 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
Abstrakt EN: This article deals with the cooperative extension services of apartments in buildings owned by persons other than housing associations, under § 29 of Act No. 72/1994 Coll. home ownership.
Klíčová slova

Zpět

Patička