Přejít k obsahu


Rozvažování nad evropskou společností

Citace:
DVOŘÁK, T. Rozvažování nad evropskou společností. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 2, s. 68-72. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thinking about European company
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H.Beck
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: O právní úpravě Evropské společnosti. Evropská společnost představuje relativně novou úpravu a významný posun práva obchodních společností. Forma SE je určena především k realizaci podnikání na nadnárodní úrovni v rámci členských států EU a jako taková slouží především k překonání rozdílů mezi jednotlivými členskými státy, umožňuje sjednocení a zjednodušení corporate governance vzájemně provázaných společností v různých členských státech.
Abstrakt EN: About legal regulation of European company. European Company represents a comparatively new modification and significant shift of business companies? rights. The form of SE is intended mainly for business in the supranational level in the frame of member states of EU, and as such it helps primarily to vanquish the differences among particular member countries, enables to unify and simplify corporate governance of reciprocally interconnected companies in different member states.
Klíčová slova

Zpět

Patička