Přejít k obsahu


Několik úvah k právní úpravě vlastnictví bytů a nebytových prostorů de lege ferenda

Citace:
DVOŘÁK, T. Několik úvah k právní úpravě vlastnictví bytů a nebytových prostorů de lege ferenda. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 18, s. 669-674. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Several considerations de lege ferenda about legal regulation of flat and non-residential property
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možnou právní úpravou vlastnictví bytů a nebytových prostor. Záměrem bylo uchopení této problematiky v nutných souvislostech a poukázat na to, že nelze chápat věci pouze z úzkého úhlu pohledu.
Abstrakt EN: The article deals with possible legal regulation of flat and non-residential property. The intention was to point out that things can not be understood only from a narrow angle of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička