Přejít k obsahu


Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí

Citace:
RABAN, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2004, 745 s. ISBN: 80-7179-873-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Alternative resolution of disputes, arbitration and arbitrators in Czech republic, Slovakia and foreing countries
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: Přemysl Raban
Abstrakt CZ: Komplexní popis fungování rozhodčího řízení.
Abstrakt EN: Complex description of functioning of arbitration.
Klíčová slova

Zpět

Patička