Přejít k obsahu


Nabytí vlastnického práva k movité věci od neoprávněného podle německé právní úpravy a návrhu občanského zákoníku

Citace:
BEZOUŠKOVÁ, L. Nabytí vlastnického práva k movité věci od neoprávněného podle německé právní úpravy a návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 7, s. 246-252. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acquisition of ownership of movable asset from unauthorized person according to German law and civil code bill
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: Lenka Bezoušková
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá nabýváním vlastnického práva k movitým věcem od neoprávněného a srovnání právní úpravu v Německu a v českém návrhu občanského zákoníku.
Abstrakt EN: This paper deals with acquisition of ownership of movable asset from unauthorized person and compares legal regulation in Germany and czech civil code bill.
Klíčová slova

Zpět

Patička