Přejít k obsahu


K otázce vzájemného působení zahájení soudního a rozhodčího řízení

Citace:
RABAN, P. K otázce vzájemného působení zahájení soudního a rozhodčího řízení. Soudní rozhledy, 2007, roč. 13, č. 1, s. 4-7. ISSN: 1211-4405
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the question of interaction of opening proceeding by court and by arbitration
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: Přemysl Raban
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vzájemným působením soudního řízení a arbitráže - důsledky zahájené arbitráže.
Abstrakt EN: The article deals with interaction of proceeding before court and arbitrator - consequences of arbitration opening.
Klíčová slova

Zpět

Patička