Přejít k obsahu


Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of Fast Nuclear Reactors

Citace:
DOLEŽEL, I., DONÁTOVÁ, M., KARBAN, P., ULRYCH, B. Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of Fast Nuclear Reactors. In Computer Applications In Electrical Engineering. Poznań : Gaudentium, 2008, s. 179-189. ISBN: 978-83-61311-42-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of Fast Nuclear Reactors
Rok vydání: 2008
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Gaudentium
Autoři: Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Martina Donátová , Pavel Karban , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: Čerpadla rozpuštěných kovů založené na magnetohydrodynamickém principu představují alternativu ke klasickým rotačním čarpadlům. Tato zařízení bez pohyblivých částí mohou být s výhodou použity například pro čerpání chladícího media v některých typech nukleárních reaktorů čtvrté generace. Článek se zabývá matematickým a počítačovým modelováním jejich provozu. Teoretická analýza je podpořena ilustračním příkladem, jehož výsledky jsou podrobeny diskuzi.
Abstrakt EN: Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamic principle represent an alternative to classical rotational pumps. These prospective devices without movable parts may advantageously be used for pumping cooling medium in some types of nuclear reactors of the fourth generation. The paper deals with the mathematical and computer modeling of their operation. The theoretical analysis is illustrated by an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička