Přejít k obsahu


TEACHING PROJECT - AUTUMN WITCHCRAFT

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. TEACHING PROJECT - AUTUMN WITCHCRAFT. pORTOROŽ, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: TEACHING PROJECT - AUTUMN WITCHCRAFT
Rok vydání: 2009
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje konkrétní výukový projekt pro mladší žáky základní školy, který byl sestaven v rámci programu Technické tvořivé práce realizovaného v projektu GAČR č. 406/07/0109 - Nonverbální tvořivost v technické výchově. Celý projekt je zaměřen na podzimní aktivity, tzn. na poznávání přírody a práci s drobným materiálem.
Abstrakt EN: The article presents a particular teaching project for younger pupils at primary schools, compiled within the Technical Creative Work programme implemented within GAČR Project No. 406/07/0109 titled Nonverbal Creativity in Technical Education. The whole project is focused on autumn activities, i.e. learning about the Nature and work with small materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička