Přejít k obsahu


Split Diaphragm Capacitive Sensor for 3-D Ranging

Citace:
MAŠEK, V., ČERMÁK, R. Split Diaphragm Capacitive Sensor for 3-D Ranging. In Proceedings of IEEE Sensors 2004. Vienna: Vienna University of Technology, 2004. s. 475-476. ISBN: 0-7803-8693-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Split Diaphragm Capacitive Sensor for 3-D Ranging
Rok vydání: 2004
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Vienna University of Technology
Autoři: Ing. Vlastimil Mašek Ph.D. , Ing. Roman Čermák Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku je popsán vývoj nového kapacitního sensoru pro ultrazvukové 3-D skenování. Na rozdíl od konvenčního senzoru poskytuje i úhlovou informaci o signálu. Senzor je odvozený od široce rozšířeného elektrostatického převodníku typu Polaroid s jednoprocentní přesností v detekčním kuželu 15°. Převodník se skládá z tenké pokovené polymerové folie napnuté přes drážkovanou kovovou desku, které spolu vytvářejí dvě vrstvy kapacitoru. Pokovení bylo rozděleno na dvě části pomocí chemického leptání za účelem získání pole s dvěma elementy pro měření vyřazovacího úhlu senzoru. Crosskorelační technika byla použita pro zpracování hrubých měřených dat k získání požadovaných fázových posunů. Jako výsledek byla naměřena téměř lineární charakteristika mezi fázovým posunutím a vyzařovacím úhlem v kuželu 20°.
Abstrakt EN: The development of a novel capacitive sensor for 3D airborne ultrasonic ranging is described. The sensor provides, in addition to the conventional range measurement, angular information about the signal bearing. The sensor is derived from a widely used Polaroid-type electrostatic transducer that features 1% accuracy in ranging within a 15° detection cone. The transducer consists of a thin polymer foil metallized on one side, the diaphragm, that is stretched over a roughened metallic back plate where the dielectric consists of two layers, the foil and the layer of air. The metallized coating has been split in half by chemical etching in order to obtain a two element array for measuring the bearing angles associated with the range finders. The crosscorrelation technique has been applied to process the raw signal data in order to obtain the desired phase delays. As a result, a nearly linear agreement between the phase delays and the bearing angles in a 20° cone has been measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička