Přejít k obsahu


The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets

Citace:
JANEČEK, P., MOŠNA, J., PRAUTSCH, P. The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets. In Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation. New York: IEEE, 2007. s. 1193-1196. ISBN: 978-1-4244-1281-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets
Rok vydání: 2007
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Petr Janeček , Jiří Mošna , Pavel Prautsch
Abstrakt CZ: V tomto článku představujeme metodu pro aproximaci zpoždění v stochastických Petriho sítí. Tato metoda je založena na použití Coxovo rozdělení pravděpodobnosti a metodě nejmenších čtverců. Problém je redukován na přímou identifikaci parametrů. Aplikace metody je ilustrována na dvou příkladech. První demonstruje aproximaci doby výpadku 200 MW tepelného bloku. Řád fázového rozdělení, které je výsledkem struktury s dělením a spojením, je redukován v druhém příkladu.
Abstrakt EN: In this paper we propose a method for delay approximation in stochastic Petri nets. The method is based on utilization of Coxian distribution and least square fitting criteria. The problem is reduced to a direct parameters identification. Two examples illustrate the method application. The first one demonstrates approximation of power outage duration at a 200 MW power plant unit. Degree of a phase-type distribution resulting from a fork-join structure is reduced in the second example.
Klíčová slova

Zpět

Patička