Přejít k obsahu


Durability and fatigue life investigation of bus and trolleybus structures: review of SKODA VYZKUM methology

Citace:
KEPKA, M. Durability and fatigue life investigation of bus and trolleybus structures: review of SKODA VYZKUM methology. In Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. Darmstadt: Deutscher Verband für Materialforschung und-prüfung e.V., 2009. s. 1231-1240. ISBN: 978-3-00-027049-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Durability and fatigue life investigation of bus and trolleybus structures: review of SKODA VYZKUM methology
Rok vydání: 2009
Místo konání: Darmstadt
Název zdroje: Deutscher Verband für Materialforschung und-prüfung e.V.
Autoři: Miloslav Kepka
Abstrakt CZ: Karosérie silničních vozidel jsou mechanickými systémy vystavenými dlouhotrvajícímu proměnlivému provoznímu zatížení. Nejlepší cestou pro nalezení technicky a ekonomicky proveditelného řešení problematiky provozní pevnosti a únavové životnosti je kombinace výpočtových a experimentálních metod. Článek popisuje postup, který byl využívaný ve výzkumném ústavu ŠKODA VÝZKUM při vývoji trolejbusů a městských autobusů ŠKODA. Nakonec jsou naznačeny trendy výzkumné spolupráce mezi ŠKODA VÝZKUM a Západočeskou univerzitou.
Abstrakt EN: Bodies of road vehicles are mechanical systems subjected to long-term variable operational loads. A combination of computational and experimental methods is the best way of finding technically and economically feasible solution to the problem of operational strength and fatigue life. The paper describes the procedure used by research institute SKODA VYZKUM at the development of SKODA trolleybuses and city buses. Finally, the trends of research cooperation between SKODA VYZKUM and University of West Bohemia are outlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička