Přejít k obsahu


Strength and fatigue life of bogies: experiences from colculations and tests

Citace:
CHVOJAN, J., MALKOVSKÝ, Z., KEPKA, M. Strength and fatigue life of bogies: experiences from colculations and tests. In Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. Darmstadt: Deutscher Verband für Materialforschung und-prüfung e.V., 2009. s. 1175-1184. ISBN: 978-3-00-027049-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strength and fatigue life of bogies: experiences from colculations and tests
Rok vydání: 2009
Místo konání: Darmstadt
Název zdroje: Deutscher Verband für Materialforschung und-prüfung e.V.
Autoři: Ing. Jan Chvojan , Ing. Zdeněk Malkovský , Miloslav Kepka
Abstrakt CZ: Při návrhu kolejových vozidel se věnuje zvýšená pozornost prokázání dostatečného stupně provozní pevnosti a únavové životnosti všech komponent, které mohou přímo ovlivnit provozní spolehlivost. VÚKV a.s. Praha a ŠKODA VÝZKUM Plzeň spolupracují již mnoho let při verifikaci provozní pevnosti a únavové životnosti podvozkových rámů kolejových vozidel. Do této spolupráce je též zapojena Západočeská univerzita v Plzni. Předložený příspěvek popisuje předepsané postupy a k tomu doplňuje některé zkušenosti získané během výpočtů a zkoušek provedených pro hlavní světové výrobce kolejových vozidel.
Abstrakt EN: In designing rail vehicles enhanced attention is given to proving a sufficient degree of structural strength and fatigue life of all the components that can directly affect operational safety. VUKV a.s. Prague and SKODA VYZKUM Pilsen have been cooperating for a number of years in verifying the structural strength and fatigue life of rail-bound vehicles´ bogie frames. Involved in this cooperation is also the University of West Bohemia in Pilsen. The present paper describes designated procedures and, in addition to that, some of the experiences gathered in making calculations and tests for leading world manufacturers of rail vehicles.
Klíčová slova

Zpět

Patička