Přejít k obsahu


La sépulture multiple de Velké Přílepy (Age du Bronze ancien, République Tchèque). Contribution à ľinterprétation de ľorigine ďun complexe funéraire à partir des données de terrain et de la taphonomie

Citace:
PRŮCHOVÁ, E., CHROUSTOVSKÝ, L. La sépulture multiple de Velké Přílepy (Age du Bronze ancien, République Tchèque). Contribution à ľinterprétation de ľorigine ďun complexe funéraire à partir des données de terrain et de la taphonomie. Bordeaux, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Multiple burial from Velké Přílepy (Early Bronze Age, Bohemia). Contribution to the interpretation of origin of burial complex from taphonomical point of view
Rok vydání: 2009
Autoři: Mgr. Erika Průchová , Luboš Chroustovský
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vícečetným pohřebním kontextem z Velkých Přílep (okr. Praha-západ), datovaným do starší doby bronzové. Důraz je kladen především na tafonomickou analýzu pohřebního kontextu.
Abstrakt EN: Paper focuses on the context of a multiple burial of 6 individuals from Velké Přílepy (distr. Prague-west), dated to the Early Bronze Age. Taphonomical analysis of burial complex is emphasised here.
Klíčová slova

Zpět

Patička